Savronik Proje Yarışması 2017 (SPY-17)

Değerlendirme Ölçütleri
Projeler değerlendirilirken aşağıdaki ölçütler öncelikli olarak dikkate alınacaktır. Değerlendirme kurulunun ek ölçütler kullanma haklı saklıdır. Değerlendirme sonunda hiç bir proje sıralamaya girememiş olabilir ya da birden çok proje aynı ödüle hak kazanabilir.

  • Özgünlük
  • Bilime katkı
  • Teknolojiye katkı
  • Yerli kaynakların kullanım oranı
  • Başvuru formunda belirtilmiş proje amaçlarına uygunluk