Savronik Proje Yarışması 2017 (SPY-17)

İşleyiş
Yarışma aşağıdaki biçimde işleyecektir.

1. Başvurmak isteyen yarışmacılar projelerini belirleyecek ve başvuru formunu dolduracaktır.
2. Doldurulan formlar spy@savronik.com.tr adresine gönderilerek ön değerlendirme toplantısı için randevu talep edilmelidir.
3. Ön değerlendirme görüşmeleri için katılımcılara randevu günü verilmektedir. Ön değerlendirme toplantısına randevu gününde katılan yarışmacılar projelerini tanıtacaktır.
4. Ön değerlendirme toplantısının ardından yarışmaya katılmaya hak kazanan projelere bir proje numarası verilecek, yarışmacılarla bir sözleşme imzalanacak ve proje süreci ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
5. Yapılacak ön başvuruların değerlendirilmesinden sonra, yarışmaya kabul edilen projeler ve destek miktarları yarışma web sitesinden duyurulacaktır.
6. Projeleri kabul edilen yarışmacılar proje gerçekleme çalışmalarını proje değerlendirme tarihine kadar sürdüreceklerdir. İsteyen yarışmacılar proje çalışmalarına önceden başlayabilir ya da daha önceden başka bir amaçla başlamış bir projeyle de yarışmaya katılabilirler.
7. Proje sunuş tarihinde tüm ekipler projelerini ve proje sonuç raporunu sunacak ve değerlendirme kuruluna teslim edecektir.
8. Değerlendirme kurulu projeleri değerlendirecek ve ödül almaya hak kazanan projeleri belirleyecektir.