Savronik Proje Yarışması 2017 (SPY-17)

Katılım
- Yarışmaya tüm üniversitelerimizin Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Bilişim, Havacılık ve Uzay ile ilgili bölümlerinde öğrenimini sürdüren öğrencilerden oluşan ekipler katılabilir.
- Ekiplerde alt ve üst sayı sınırlaması yoktur, ancak tüm proje çalışanlarının ilgili bölümlerde proje takvimi süresince öğrenci olma koşulu vardır.
- Yüksek lisans ya da doktora öğrencileri de, ekipteki kişi sayısının %35’ini geçmemek koşuluyla, yarışmaya katılan ekipte görev alabilir
- Öğrenciler bölümlerindeki bitmiş ya da sürmekte olan bitirme ödevleriyle de yarışmaya katılabilir.
- Bir yarışmacı, birden fazla ekipte yer alabilir.
- Yarışmaya Savronik çalışanları ve birinci derece yakın akrabaları katılamaz.