Savronik Proje Yarışması 2017 (SPY-17)

Proje Konuları
Önerilen proje yeni bir ürünü, üretim yöntemini ya da kullanımını içermelidir. Var olan bir ürün ya da üretim yönteminin iyileştirilmesi de proje olarak sunulabilir.
Önerilen projeler aşağıdaki konularda geliştirilecek donanım, yazılım, yöntem ya da bunların değişik orandaki bileşimlerinden oluşabilir.

• Kablolu ya da kablosuz iletişim
• Veri ve ağ güvenliği
• Veri örnekleme, işleme ve değerlendirme
• Kontrol sistemleri
• Yazılım ve/veya donanım içeren sistem çözümleri

Destek
Yarışmaya kabul edilen projelere talep etmeleri durumunda, her proje için toplam tutarı 300 TL yi aşmayacak malzeme desteği sağlanabilecektir. Desteğin sağlanması için, istenen destek miktarının başvuru formunda gerekçelendirilerek belirtilmesi gerekmektedir. Savronik önerilen destek miktarını değiştirebilir ya da kabul etmeyebilir.
Savronik, fatura ile ibraz edilen malzeme tutarını proje ekibine hemen teslim eder.
Proje için destek alan ekipler, yarışmaya katılmak ve sunu yapmak zorundadır.