MİSYON

Savunma, ulaştırma, haberleşme alanlarında ileri teknolojik ürünler üretmek ve nitelikli mühendislik hizmetleri vermek, rakiplerinden farklı, milli ihtiyaçlara yönelik milli çözümler sunarak, bu yolla ülkenin sanayisinin bağımsızlığı için hizmet vermek, elde edilen birikimin ülke genelinde askeri ve sivil alanlarda farklı çözümlere dönüşebilmesinin sürekliliğini sağlayarak milli, kalıcı ve güvenilir kurum kimliğini korumaktır.


VİZYON

Milli bir Ar-Ge evi olarak, elektronik cihaz ve sistem gereksinimlerine yüksek güvenlikli, ileri teknoloji ar-ge ve mühendislik çözümleri sunarak, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde öncü bir Türk firması olarak tüm dünyada tanınan bir marka olmaktır .


KALİTE POLİTİKASI

Savronik, çalışanlarının ve müşterilerinin isterlerini zamanında ve eksiksiz karşılayan ve bu amaçla tanımlanan Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getiren bir kurum olarak;

• Sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini kullanarak üstün teknolojik özelliklerde maliyet-performans etkin özgün çözümler sunmayı,

• Savunma, ulaştırma, haberleşme sektörlerinde Yüksek güvenilirlik kriterleriyle uyumlu sistemler tasarlayıp, üretmeyi,

• Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı,

• Müşterilerinin memnuniyetini arttırmayı, müşteri tatminini sağlama ve sürekli kılmayı,

• Müşterilerine teslim edilecek ürünlerde karşılaşılabilecek hataların önlenebilmesi için gereken tüm önlemleri almayı,

• Şirket faaliyetlerinde, yasal ve müşteri şartlarını göz önünde bulundurarak bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı,

• Ürün ve proseslerle ilgili çevresel etkileri dikkate alarak çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirleri almayı ve böylece çevre kirliliğini önlemeye katkıda bulunmayı,

• Faaliyetleriyle etkileşen tüm bileşenlerin sağlık ve güvenliğini sağlamayı,

• Tüm faaliyet ve süreçlerinde yasal ve diğer şartları göz önünde bulundurarak, sürekli iyileşme ve gelişmeyi ilke edinmiştir.


EMNİYET POLİTİKASI

Emniyet Politikası, tüm uygulanabilir yasa ve mevzuatlara, ilgili sanayi emniyet süreçlerine/standartlarına ve sözleşme gerekliliklerine uygun olarak tanımlı ve emniyet gerektiren projeler için geçerlidir. Bu politikanın amacı; kullanım amacına, kullanıcı kılavuzuna ve yönergelerine uygun biçimde emniyetli olarak kullanılabilecek SAVRONİK ürünlerinin geliştirme, üretim, teslimat ve bakımını garanti etmektir. Bu amaçla SAVRONİK;

• Gerekli emniyet yönetimi süreçlerini ve araçlarını uygulamak ve bakımını sağlamayı,

• Düzenli süreç ve ürün gözden geçirmeleri aracılığı ile sürekli süreç iyileştirmesini,

• Paydaş farkındalığını ve sorumluluğunu düzenli eğitimlerle teşvik etmeyi,

• Müşteriler ve son kullanıcılar için emniyet bilgilerine/kayıtlarına erişim sağlamayı taahhüt eder.