MİSYON

Savunma, ulaştırma, haberleşme alanlarında ileri teknolojik ürünler üretmek ve nitelikli mühendislik hizmetleri vermek, rakiplerinden farklı, milli ihtiyaçlara yönelik milli çözümler sunarak, bu yolla ülkenin sanayisinin bağımsızlığı için hizmet vermek, elde edilen birikimin ülke genelinde askeri ve sivil alanlarda farklı çözümlere dönüşebilmesinin sürekliliğini sağlayarak milli, kalıcı ve güvenilir kurum kimliğini korumaktır.


VİZYON

Milli bir Ar-Ge evi olarak, elektronik cihaz ve sistem gereksinimlerine yüksek güvenlikli, ileri teknoloji ar-ge ve mühendislik çözümleri sunarak, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde öncü bir Türk firması olarak tüm dünyada tanınan bir marka olmaktır .


KALİTE POLİTİKASI

Savronik, çalışanlarının ve müşterilerinin isterlerini zamanında ve eksiksiz karşılayan ve bu amaçla tanımlanan Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getiren bir kurum olarak;

• Sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini kullanarak üstün teknolojik özelliklerde maliyet-performans etkin özgün çözümler sunmayı,

• Savunma, ulaştırma, haberleşme sektörlerinde Yüksek güvenilirlik kriterleriyle uyumlu sistemler tasarlayıp, üretmeyi,

• Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı,

• Müşterilerinin memnuniyetini arttırmayı, müşteri tatminini sağlama ve sürekli kılmayı,

• Şirket faaliyetlerinde, yasal ve müşteri şartlarını göz önünde bulundurarak bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı,

• Ürün ve proseslerle ilgili çevresel etkileri dikkate alarak çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirleri almayı ve böylece çevre kirliliğini önlemeye katkıda bulunmayı,

• Faaliyetleriyle etkileşen tüm bileşenlerin sağlık ve güvenliğini sağlamayı,

• Tüm faaliyet ve süreçlerinde yasal ve diğer şartları göz önünde bulundurarak, sürekli iyileşme ve gelişmeyi ilke edinmiştir.