Özgün Fikirlerden,
Güvenli Çözümlere...


Savronik Çevre Koşulları Test Laboratuvarı, objektif, tarafsız ve yüksek kaliteli ölçüm ve test hizmetleri sunar ve sıkı bir gizlilik politikası izler.

Savronik Çevre Koşulları Test Laboratuvarı; doğru, güvenilir ve izlenebilir test sonuçlarını garanti etmek için "EN/ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardına uygun olarak test süreçlerini yapılandırmıştır.

Laboratuvar, yetkin test personeli ile, müşterilerinin ilgili test standartları doğrultusunda hedeflerine ulaşabilmesi için test süreçlerinin planlanması ve yürütülmesine rehberlik eder.