http://www.iso.org.tr

Savronik, İstanbul Sanayi Odası'nın üyesidir.

http://www.eso.org.tr/

1968 yılında kurulmuş olan Eskişehir Sanayi Odası’nın üyesi olan Savronik, aynı zamanda kurumun meclisinde yönetim kurulu başkanı M. Kenan Işık tarafından temsil edilmektedir.

http://www.etonet.org.tr/

Savronik, Eskişehir Ticaret Odası'na üyedir.

http://www.ito.org.tr

Savronik, İstanbul Ticaret Odası'na 1986 yılından beri üyedir.

http://www.atonet.org.tr/

Savronik, Ankara Ticaret Odası'na üyedir.

http://www.sasad.org.tr

Savronik, savunma ve havacılık alanlarında faaliyet gösteren firmaları aynı çatı altında buluşturmak amacıyla ve Milli Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle, 1990 yılında kurulan Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği'ne 2003 yılından beri üyedir.

http://www.ttgv.org.tr

Savronik, özel sektörün ihtiyaç duyduğu AR-GE ve teknoloji yenilik faaliyetlerine destek olmak amacıyla 1991 yılında kurulmuş olan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın kurucuları arasındadır.

http://www.tesid.org.tr

1989 yılında, 24 kurucu üye ile yola çıkan ve elektronik sanayicilerini bir araya getiren Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği’nin üyelerinden biri de Savronik’tir. Savronik yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Sıddık Yarman aynı zamanda derneğin yönetim kurulu başkan vekilliği görevini yürütmektedir.

http://www.rayder.org.tr

Dermiyolu sektörü için ürün ve hizmet üreten sanayici ve akademisyenlerin kurmuş olduğu Raylı Ulaştırma Sistemleri ve Sanayicileri Derneği, 2010 yılında kurulmuştur ve Savronik bu derneğin yönetiminde yer almaktadır.

http://www.rsc.org.tr

Savronik, Türkiye'de demiryolları ile ilgili faaliyet gösteren firmaların işbirliğini artırmak amacıyla 2011 yılında Eskişehir'de çalışmalarına başlayan Raylı Sistemler Kümelenmesi'ne 2010 yılından beri üyedir. Savronik yönetim kurulu başkanı M. Kenan Işık aynı zamanda RSC'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir.

http://www.dtd.org.tr

Demiryolu taşımacılığını geliştirmek amacıyla 2006 yılında kurulmuş olan Demiryolu Taşımacıları Derneği, bu sektörde faaliyet gösteren firmaları aynı çatı altında toplamaktadır. Savronik 2014 yılından beri DTD üyesidir.

http://www.esac.org.tr

Eskişehir Sanayi Odası öncülüğünde 2011 yılında kurulan Eskişehir Havacılık Kümelenmesi, sektördeki firmalar arası işbirliğini sağlamak ve geliştirmek amacını taşımaktadır. Savronik, ESAC’a 2011 yılından beri üyedir ve Savronik yönetim kurulu başkanı M. Kenan Işık aynı zamanda ESAC yönetim kurulu üyesidir.

http://www.kalder.org

Savronik, üye firmaların yönetim kalitesini yükseltmek ve kaliteli yönetimde süreklilik sağlamak amacıyla 1990 yılında kurulan Türkiye Kalite Derneği'ne 2010 yılından beri üyedir.

https://www.unglobalcompact.org

Savronik, sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımı olan Global Compact'ın üyesidir.