Elektronik Emniyet Kurma ve Ateşleme Birimi (EEKAB)EEKAB

Füze uçuş/fırlatma motorlarının, kademe ayırma mekanizmalarının ve harp başlığının emniyette kalmasını ve uygun koşullar sağlandığında ateşlenmesini / aktivasyonunu gerçekleştiren bir elektronik kurma ateşleme birimidir. İvme, hız, mesafe, basınç vb. sensörlerin ölçtüğü veriler üzerinden mevcut uçuş profilinin senaryo sekansına uygunluğunu kontrol ederek ilgili piroteknik aktivasyonlarını gerçekleştirmektedir. Seçilen moda göre hedefe yaklaşma ya da çarpma sonrasında harp başlığı aktivasyonunu anlık ya da gecikmeli olarak sağlamaktadır. Füzenin görev evresinde meydana gelebilecek beklenmeyen durumlara karşı, uçuş sonlandırma işlevini yerine getirmek amacıyla da kullanılmaktadır. EMP, EMRO vb. elektromanyetik şartlarda emniyet kritik enerjik yapıların güvenli şekilde depolanmasını, taşınmasını ve görev yapmasını sağlamaktadır.

https://i0.wp.com/www.savronik.com.tr/contents/uploads/2022/04/IleriMuhimmat-min-1.jpg?resize=550%2C550&ssl=1
https://i0.wp.com/www.savronik.com.tr/contents/uploads/2022/04/IleriMuhimmat-min-1.jpg?resize=550%2C550&ssl=1

Sonraki Ürün

Emniyet Kurma Mekanizması
https://i0.wp.com/www.savronik.com.tr/contents/uploads/2022/04/IleriMuhimmat-min-1.jpg?resize=550%2C550&ssl=1

Sonraki Ürün

ARK-101 Yüksek Voltaj Tetiklemeli Ark Anahtarı
https://i0.wp.com/www.savronik.com.tr/contents/uploads/2022/04/IleriMuhimmat-min-1.jpg?resize=550%2C550&ssl=1

Sonraki Ürün

T-101 Tetikleme Trafosu
https://i0.wp.com/www.savronik.com.tr/contents/uploads/2022/03/fus3-min-1.jpg?resize=550%2C550&ssl=1

Sonraki Ürün

Elektronik Zaman Modülü ve Endüktif Tapa Ayar Cihazı