ITMMIXITMMIX

Savronik tarafından Micro-Sevis yaklaşımı ile geliştirilmiş olan ITMMIX çözümü, Yapay Zeka tabanlı ve modüler bir IoT/Scada Platformudur.

Bulut Tabanlı, Uzaktan IoT ve IT Sistem Yönetimi, Cihazların Çalışma Durumu Takibi, Alarm Üretimi, Log Yönetimi, Güç Yönetimi, Önleyici Bakım , Büyük Veri Yönetimi, IoT Gateway özellikleri sayesinde, geliştirilmek istenen Endüstri Çözümleri ve uygulamaları için gereken temel bileşenleri ve veriyi elde etme/kullanma imkanı sağlar.

Savunma, Enerji, Ulaşım, Akıllı Şehirler, Tarım, Sağlık, Üretim gibi bir çok sektörde sensör verilerini gerçek zamanlı olarak toplama, analiz etme, saklama ve otomatik aksiyon alma imkanına sahiptir.