HakkımızdaHAKKIMIZDA

Savronik, Türk Savunma Sanayii’ne hizmet vermek üzere 1986 yılında kurulmuş; kurulduğu günden bu güne kadar savunma sanayimizin ürün ve sistem ihtiyaçlarında bir taraftan kullanıcı makamının güncel ihtiyaçlarını özgün çözümleri ile yurt içi kaynakların en üst düzeyde kullanılarak karşılanmasına çalışırken, bu projelerden elde edilen birikim ve kabiliyetleri ile stratejik görülen programlar için özgün fikirleri güvenli çözümlere taşımayı temel misyonu olarak benimsemiştir.

Bu kapsamda, 38 yıllık geçmişi ile savunma sektörü dikkate alındığında  az sayılabilecek, ancak diğer birçok sanayi sektörü için çok uzun sayılabilecek bu süre içinde başlangıçta belirlenen kuruluş misyonu doğrultusunda savunma sektöründe birçok sistem ve ürün seviyesinde özgün çözümleri ile ihtiyaçları karşılamaya devam etmektedir.

Her bir proje ile başlayan ve geçilen süreçler sonrası uzmanlaştığı seçilmiş konularda derinlemesine kabiliyet kazanma prensibi ile, sadece sektör içinde bilinen kabiliyetlerine giren program ve projeler ile ilgili konulara talip olmaya özen göstermiş, entegre proje ve programlar için gerek diğer sektör kuruluşları ile gerekse yurt içi araştırma ve geliştirme altyapıları ile bir ekip anlayışı içinde görev almayı benimsemiştir.

Bu yaklaşımı ile savunma ihtiyaçlarımız içinde hava, kara ve deniz platformları için değişik Güvenli Veri İletim Sistemleri, Atış Kontrol Sistemleri, Güç Kontrol Sistemleri, Kontrol-Denetim Sistemleri, Aviyonik Sistemler, Simülatör Sistemleri ve Sistem Entegrasyon Çözümleri ile hizmet vermeye devam etmektedir.

Savronik, savunma sanayiinden elde ettiği deneyimlerini yıllar içerisinde ulaştırma ve bilgi sistemleri alanlarına da aktarmış; ürün ve hizmet portföyünü demiryolları, karayolları, enerji ve diğer çeşitli alanları kapsayacak şekilde genişletmiştir. Savronik’in ürettiği çözümler birim ürünler olabildiği gibi, çeşitli yazılım ve/veya elektronik donanım, sistemlerinin entegrasyonu ve çözüme yönelik hizmetler şeklinde de olabilmektedir.

tesisler (1)-min
mekanikkabiliyetlerimiz_b-min
temizoda_b-min

Savronik, kurumsal kültürü ve esnek organizasyon yapısı ile farklı ekosistemlere kolaylıkla entegre olabilmeyi başarabilmektedir. Savronik’in çalışma yapısı karmaşık elektronik, elektromekanik sistemlerin geliştirilmesi, tasarımı, üretimi ve bu yapıları destekleyecek tedarik zincirini oluşturma görevini de üstlenecek kabiliyettedir.

Savronik, çözümlerinde sistem yaklaşımı modeline uygun, tasarım süreçlerine odaklı, konfigürasyon kontrol bileşenleri ile, üretim ve satış sonrası destek fonksiyonlarına sahip ve kullanıcıdan gelen girdileri değerlendiren bir kalite sistem anlayışı ile kurmuş olduğu kalite sistem yapısı altında ISO 9001:2015 ve AS-9100 Kalite Yönetim Sistem Sertifikasına sahiptir.

Misyon

Savunma, Ulaştırma, Bilişim ve Simülasyon alanlarında ileri teknolojik ürünler üretmek ve nitelikli mühendislik hizmetleri vermek, rakiplerinden farklı, ihtiyaçlara yönelik müşterilerine çözümler sunarak, bu yolla ülkenin sanayisinin bağımsızlığı için hizmet vermek, elde edilen birikimin ülke genelinde askeri ve sivil alanlarda farklı çözümlere dönüşebilmesinin sürekliliğini sağlayarak milli, kalıcı ve güvenilir kurum kimliğini korumaktır.

Vizyon

Milli bir AR-GE evi olarak, elektronik cihaz ve sistem gereksinimlerine yüksek güvenlikli, ileri teknoloji AR-GE ve mühendislik çözümleri sunarak, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde öncü bir Türk firması olarak tüm dünyada tanınan bir marka olmaktır.

Kalite Politikası

​Savronik, çalışanlarının ve müşterilerinin isterlerini zamanında ve eksiksiz karşılayan ve bu amaçla tanımlanan Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getiren bir kurum olarak;

Sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini kullanarak üstün teknolojik özelliklerde maliyet-performans etkin özgün çözümler sunmayı,

Savunma, ulaştırma, bilişim sektörlerinde yüksek güvenilirlik kriterleriyle uyumlu sistemler tasarlayıp, üretmeyi,

Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı,

Müşterilerinin memnuniyetini arttırmayı, müşteri tatminini sağlama ve sürekli kılmayı,

Müşterilerine teslim edilecek ürünlerde karşılaşılabilecek hataların önlenebilmesi için gereken tüm önlemleri almayı,

Şirket faaliyetlerinde, yasal ve müşteri şartlarını göz önünde bulundurarak bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı,

Ürün ve proseslerle ilgili çevresel etkileri dikkate alarak çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirleri almayı ve böylece çevre kirliliğini önlemeye katkıda bulunmayı,

Faaliyetleriyle etkileşen tüm bileşenlerin sağlık ve güvenliğini sağlamayı,

Tüm faaliyet ve süreçlerinde yasal ve diğer şartları göz önünde bulundurarak, sürekli iyileşme ve gelişmeyi ilke edinmiştir.

Emniyet Politikası

Emniyet Politikası, tüm uygulanabilir yasa ve mevzuatlara, ilgili sanayi emniyet süreçlerine/standartlarına ve sözleşme gerekliliklerine uygun olarak tanımlı ve emniyet gerektiren projeler için geçerlidir. Bu politikanın amacı; kullanım amacına, kullanıcı kılavuzuna ve yönergelerine uygun biçimde emniyetli olarak kullanılabilecek Savronik ürünlerinin geliştirme, üretim, teslimat ve bakımını garanti etmektir. Bu amaçla Savronik;

Gerekli emniyet yönetimi süreçlerini ve araçlarını uygulamak ve bakımını sağlamayı,

Düzenli süreç ve ürün gözden geçirmeleri aracılığı ile sürekli süreç iyileştirmesini,

Paydaş farkındalığını ve sorumluluğunu düzenli eğitimlerle teşvik etmeyi,

Müşteriler ve son kullanıcılar için emniyet bilgilerine/kayıtlarına erişim sağlamayı taahhüt eder.

Grup Şirketler ve İştiraklerGRUP ŞİRKETLER

https://i0.wp.com/www.savronik.com.tr/dosyalar/2021/12/savronik-group-1.png?resize=325%2C180&ssl=1

Savronik Grup Elektronik Bilgisayar ve İletişim Sistemleri Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, grup şirketlerinin faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamak ve birbirleri ile koordinasyonlarını sağlamak amacıyla, 20.08.2010 tarihinde kurulmuştur.

https://i0.wp.com/www.savronik.com.tr/dosyalar/2021/12/savronik.png?resize=325%2C180&ssl=1

03.12.1986’da kurulmuş olan Savronik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş, savunma sanayiinin, raylı ulaşım sistemlerinin ve akıllı ulaşım sistemlerinin ihtiyaç duydukları ileri teknoloji ve güvenlik gerektiren cihazları üretmektedir.

https://i0.wp.com/www.savronik.com.tr/dosyalar/2021/12/savronik-india.png?resize=325%2C180&ssl=1

28.09.2012 tarihinde Hindistan’da kurulmuş olan Savronik Sistem India, bu ülkede yer alan akıllı otoyol ve tünel kontrol sistemlerinin hayata geçirilmesinde rol almakta; Bunun yanı sıra, raylı ulaşım sistemleri ile ilgili çeşitli projeler üretmektedir.

https://i0.wp.com/www.savronik.com.tr/dosyalar/2021/12/savron-media-1.png?resize=325%2C180&ssl=1

Savron Smart Media; teknolojiyi, yaratıcılığı açık havaya taşıyarak markaların bilinirliğine ve büyümesine katkı sunan yeni nesil bir açık hava mecra satış ve pazarlama şirketidir.

https://i0.wp.com/www.savronik.com.tr/dosyalar/2021/12/stm-1.png?resize=325%2C180&ssl=1

Türkiye’nin savunma sanayii ihtiyaçları öncelikli olmak üzere sahip olduğu teknoloji tabanlı faaliyetleri; kamu ve özel sektör ihtiyaçlarına yönelik çeşitlendiren ve sivil havacılıktan, tarıma, sağlıktan, enerjiye uzanan geniş bir yelpazede yenilikçi çözümler üreten yerli mühendislik şirketidir.

ÖdüllerimizÖDÜLLERİMİZ

Bilgi Teknolojileri Hızlı Balık Ödülleri - 2008
Tübitak Teknoloji Büyük Ödülü - 2009
Çocuklar da Duysun Projesi
ESO Ürün Geliştirme Ödülü - 1991
Türk Patent Enstitüsü
https://i0.wp.com/www.savronik.com.tr/dosyalar/2024/02/TesidOdul-min.jpg?resize=438%2C564&ssl=1

ÜyeliklerimizÜYELİKLERİMİZ

Raylı Ulaştırma Sistemleri ve Sanayicileri Derneği
İstanbul Sanayi Odası
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği
Eskişehir Havacılık Kümelenmesi
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Eskişehir Sanayi Odası
Eskişehir Ticaret Odası
Türkiye Kalite Derneği
İstanbul Ticaret Odası
Ankara Ticaret Odası
Türk Elektronik Sanayicileri Derneği
1-min
2-min
4-min
5-min
3-min
6-min
sahaistanbul_uyelikler-min