Kara ve Deniz Platformları Güç Dağıtım SistemleriPLATFORMLAR

Kara ve deniz platformları güç dağıtım birimleri elektriksel gücün, gerekli kontrol ve koruma önlemlerini alarak sistem içinde ihtiyacı olan birimlere dağıtımını sağlamaktadır.

Savronik tasarımı Kara ve Deniz Platformları Güç Dağıtım Birimlerinin öne çıkan özellikleri;

Farklı giriş ve çıkış özellikleri ile kara ve deniz platformlarındaki kullanım alanlarına göre konfigüre edilebilmektedir.

AC Sistemler 220V gerilim seviyelerinde olduğu gibi 3 Faz 380V gerilim seviyelerinde de anahtarlama kabiliyetleri bulunmaktadır.

Deniz platformu için özel olan 115 VAC / 60Hz seviyelerinde de güç dağıtım kabiliyetleri bulunmaktadır.

DC sistemlerdeki güç dağıtım kabiliyeti 28 VDC’nin yanında sistem gereksinimlerine uygun olarak 56 VDC ile de yapılabilmektedir.

Kullanıcı ihtiyaçlarına göre elektromekanik anahtarlama (röle/kontaktörler) veya yarı-iletken anahtarlama teknolojisi (SSPC-Solid-State Power Controller) kullanılabilmektedir.

Birimler Mikroişlemci kontrollü olarak tasarlanmakta olup, birime özel tasarlanan Görsel Arayüz Tasarımları ile kullanıcının Güç Dağıtım Birimi’ne ilişkin bilgileri uzaktan izlemesi ve kontrol etmesi sağlanmaktadır.

Müşteri taleplerine uygun olarak Güç Dağıtım Birimi ile uzaktan kontrol ve izleme yapabilecek farklı haberleşme protokolleri (RS422, CAN BUS, Ethernet vb.) kullanılmaktadır.

Birimler üzerinde geriye dönük kayıtların tarih-zaman etiketli olarak Log tutma özelliği bulunmaktadır.

Birimlerde Ters Gerilim, Yüksek Gerilim, Düşük Gerilim ve Kısa Devre Koruması bulunmaktadır.

Cihaz İçi Test (CIT) kabiliyetleri bulunmaktadır.

https://i0.wp.com/www.savronik.com.tr/dosyalar/2022/03/KaraveDenizPlatformlari-min.jpg?resize=550%2C550&ssl=1
https://i0.wp.com/www.savronik.com.tr/dosyalar/2022/03/HavaPlatformlari-min.jpg?resize=550%2C550&ssl=1

Sonraki Ürün

Hava Platformları Elektrik Güç Sistemleri
https://i0.wp.com/www.savronik.com.tr/dosyalar/2022/03/Porsuk-min.jpg?resize=550%2C550&ssl=1

Sonraki Ürün

Porsuk Güç Dağıtım Yönetim Birimi
https://i0.wp.com/www.savronik.com.tr/dosyalar/2022/03/ArayuzveGostergeBirimleri-min.jpg?resize=550%2C550&ssl=1

Sonraki Ürün

Arayüz ve Gösterge Birimleri
https://i0.wp.com/www.savronik.com.tr/dosyalar/2022/03/AskeriSistemDonatimi-min.jpg?resize=550%2C550&ssl=1

Sonraki Ürün

Askeri Sistem Donatımı, Entegrasyonu Ve Test Faaliyetleri